Verzekering Huurdersaansprakelijkheid verplicht vanaf 2019Section: nieuws

 

Als verhuurder in Vlaanderen moet u een brandverzekering afsluiten.

Als huurder moet u een huurdersaansprakelijkheidsverzekering afsluiten. Deze verzekering moet op zijn minst brand en waterschade dekken. De verzekering is bedoeld als bescherming voor de verhuurder. Ze geeft de garantie dat eventuele schade aan zijn pand vergoed wordt.

Eigenlijk verandert er niet zo heel veel. De meeste huurovereenkomsten bevatten nu al een clausule die de huurder verplicht zo’n verzekering af te sluiten. Nieuw is alleen dat de huurder vanaf 1 januari 2019 ook wettelijk verplicht is de verzekering af te sluiten.

De verhuurder kan er voor kiezen een clausule van afstand in het contract te zetten. In dat geval moet de huurder geen verzekering afsluiten, maar doet de verhuurder dit zelf. Hij rekent dan wel die kost aan de huurder door.

Bent u zelf huurder? Lees dan het contract goed na, zodat u weet welke verplichtingen u zeker moet nakomen.


Rookmelders verplicht in alle Vlaamse huurwoningen vanaf 01/2020Section: nieuws

Woningbranden eisen elk jaar tientallen mensenlevens. Meer nog dan het vuur, maakt vooral de rook tal van slachtoffers. Die rook is verstikkend en verspreidt zich razendsnel. Vooral als er 's nachts brand uitbreekt, is het risico om niet tijdig wakker te worden groot. Rookmelders vormen dan ook een eenvoudige en doeltreffende bescherming tegen de gevaren van brand. Daarom verplicht de Vlaamse overheid de aanwezigheid van rookmelders in (huur)woningen.

Wie in Vlaanderen een woning bouwt, renoveert of verhuurt moet sinds 1 januari 2013 rekening houden met een aantal verplichtingen over het plaatsen van rookmelders. Vanaf 1 januari 2020 gelden deze verplichtingen voor alle Vlaamse woningen.


Verplichte inschrijving van uw Speed Pedelec Section: nieuws
​​​​​Alle eigenaars en gebruikers van speedpedelecs moeten hun voertuig verplicht inschrijven bij de Dienst Inschrijving Voertuigen (DIV) en van een nummerplaat voorzien. U heeft nog tot 11 december 2018 om zich in regel te stellen, want dan loopt de regularisatieperiode af. De registratieplicht is trouwens ook van toepassing op bromfietsen en lichte vierwielers, maar voor deze categorie van voertuigen liep de regularisatieperiode al af op 11 december ​2017
AG INSURANCE - FEMINAVERZEKERINGSection: nieuws
VIVAY by AG INSURANCE.
In geval van borstkanker of kanker aan een vrouwelijk geslachtsorgaan biedt deze verzekering je een vast bedrag om je wat rust te gunnen met hulp in het huishouden, een massage of schoonheidsbehandeling, ... 
Lage Emissie Zone AntwerpenSection:
Vanaf 1/2/2017 worden een aantal auto's geweerd
uit de Antwerpse binnenstad.