Goed verzekerd voor ongevallen in het privéleven!

U bent loontrekkende of zelfstandige? U heeft als zelfstandige onze 24/24 polis of een verzekering gewaarborgd inkomen? Of u zoekt een goedkoper alternatief, voor u en uw gezinsleden.  
 
Als loontrekkende bent u door uw werkgever verzekerd bij ongevallen op het werk (of op de arbeidsweg) door de verplichte polis Arbeidsongevallen. We verzekeren u voor de ongevallen in het privéleven. 

U kiest zelf uw waarborgen...

U kiest eerst één of meerdere hoofdwaarborgen:
  • Kapitaal bij overlijden.
  • Kapitaal bij blijvende invaliditeit.
  • Een dagvergoeding in geval van tijdelijke arbeidsongeschiktheid of in geval van hospitalisatie. 
  • De medische kosten.

Vraag ons om advies. Neem nu contact op met ons.