Ook de bestuurder is verzekerd!

De Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid (BA) Motorvoertuigen voorziet vergoeding aan alle slachtoffers van het verzekerde voertuig, behalve de bestuurder. Oplossing? De Ongevallen Bestuurdersverzekering.
 
U ontvangt bij ongeval of schade een vergoeding voor kosten die voortvloeien uit medische verzorging en/of arbeidsongeschiktheid door een verkeersongeval. 

Volgende waarborgen kunt u onderschrijven: 
  • Waarborg overlijden.
  • Waarborg blijvende invaliditeit.
  • Waarborg dagvergoeding (TAO).
  • Waarborg medische kosten.
Als bestuurder van een motorvoertuig wordt u dankzij deze polis vergoed voor de lichamelijke letsels die u bij een verkeersongeval oploopt. 

Deze verzekering kan met of zonder verplichte verzekering BA Motorvoertuigen onderschreven worden. 

Vraag ons om advies. Neem nu contact op met ons.