Is een verzekering bestuurdersaansprakelijkheid nog zinvol met de invoering van het nieuwe vennootschapsrecht?

Vanaf de invoering van het nieuwe vennootschapsrecht op 1 mei, bent u als bestuurder nog maar beperkt aansprakelijk voor bestuursfouten. Men kan zich dan de vraag stellen of een zgn. D&O-polis of ‘directors & officers liability’-polis  nog nuttig is?

bestuurdersaanprakelijkheid

Ondanks het nieuwe vennootschapsrecht bent u toch nog altijd beperkt aansprakelijk. In principe bent u niet aansprakelijk voor fouten van uw BVBA. Soms echter wordt die beperkte aansprakelijkheid ‘doorprikt’ en kan uw privévermogen toch nog aangesproken worden. Terwijl er voor het nieuwe vennootschapsrecht geen drempels waren zijn er sinds 1 mei wel drempels ingevoerd maar die al bij al toch nog hoog blijven. Als bestuurder van de kleinste onderneming kan uw privé vermogen toch nog aangesproken worden tot een max van €125.000! De plafonds van deze bedragen hangen af van het balanstotaal en de omzet (ex.btw) van de vennootschap op datum van het laatst afgesloten boekjaar. Onderstaande tabel toont aan dat de maximum aansprakelijk toch nog behoorlijk kan oplopen!

 

Omzet

Balanstotaal

Max. aansprakelijkheid

<350.000

<175.000

125.000

<700.000

<350.000

250.000

<900.000

<4.500.000

1.000.000

900.000-50.000.000

4.500.000-43.000.000

3.000.000

>50.000.000

>43.000.000

12.000.000

 

Een verzekering D&O is dus zeker nog zinvol. Met zo’n verzekering, die uw vennootschap afsluit, bent u privé immers beschermd tegen de financiële gevolgen van een bestuurdersfout. In het ergste geval kan immers de eventuele schade die de tegenpartij heeft geleden volledig ten laste gelegd worden van de zaakvoerder en of bestuurder!

Bovendien gelden de nieuwe aansprakelijkheidsdrempels niet altijd. Bv. bij een herhaalde lichte fout, een zware fout, in geval van opzet om te schaden of  bij achterstallige sociale lasten, btw en of/bedrijfsvoorheffing conflicten. Ook bij een zgn. wrongfull trading is de aansprakelijkheid onbeperkt. Verder speelt de beperking ook niet voor buitenlandse rechtspersonen. Een Belgische bestuurder bv. Die voor een Frans bedrijf werkt blijft onbeperkt aansprakelijk.

Een tweede reden om de polis D&O te behouden of te onderschrijven is immers de waarborg rechtsbijstand. De verdedigingskosten,  als iemand u privé zou willen aanspreken wegens bv. Een bestuurdersfout, kunnen nl. zeer hoog oplopen.

Opgelet. De nieuwe wetgeving is een zgn. dwingende regel die vanaf 1 januari 2020 sowieso van toepassing wordt!

Vraag ons een offerte op maat!