De Rechtsbijstandsverzekering is eindelijk fiscaal voordelig!

Slechts 10% van de gezinnen heeft een uitgebreide rechtsbijstandverzekering die hen juridische middelen aanreikt om bij conflicten hun belangen te verdedigen. Om meer mensen toegang te geven tot het recht werkte de regering, in het kader van de wet Geens, een nieuwe fiscale stimulans uit. Het is zover, de wet van 22 april is een feit! Vanaf 1 september verandert de wereld van de rechtsbijstand.

Rechtsbijstand fiscaal aftrekbaar

Wat betekent dit concreet?

De wet voert een belastingvermindering in voor de premies van rechtsbijstandverzekering die voldoen aan een aantal voorwaarden inzake gedekte risico’s, minimale dekking, waarborg en wachttijden. Deze wet komt in de plaats van de vrijstelling van taks op de verzekeringspremie (KB 15.01.2007). Deze vrijstelling van 9,25% jaarlijkse belasting wordt nu dus afgeschaft.

 

Fiscale aftrekbaarheid van polissen die de minimumdekkingen aanbieden.

De verzekeringsnemer kan tot 310 EUR premie per jaar inbrengen (geïndexeerd) : dit kan vanaf aanslagjaar 2020 een belastingvermindering tot 124 EUR opleveren.

De wet bepaalt uitsluitend de minimale voorwaarden waaraan een rechtsbijstandsverzekering moet beantwoorden om in aanmerking te komen voor een fiscale stimulans vanwege de overheid.

Bijzondere waarborgen met een hoge schadefrequentie zoals rechtsbijstand bij arbeids-en bouwgeschillen en een eerste echtscheiding vormen een onderdeel van deze minimale dekking.

De wet gaat in voege op 1 september 2019. Enkel de premies na de inwerkingtreding van de wet zijn fiscaal aftrekbaar.

Indien u uw bestaande polis fiscaal wenst aan te passen of een nieuwe rechtsbijstand, die voldoet aan deze fiscale voorwaarden wenst af te sluiten , neem dan gerust contact op met ons kantoor voor een vrijblijvende offerte.

Voor onze D.A.S klanten bieden wij binnenkort zelfs de mogelijkheid om hun polis online uit te upgraden naar de nieuwe benefisc producten die voldoen aan de fiscale voorwaarden. Daarvoor zal u binnenkort een schrijven ontvangen met vermelding van uw contractnummer en wachtwoord:

Pas dus uw contract makkelijk aan via https://benefisc.das.be