Altijd met een gerust gemoed op weg!


Waarom een Bijstandsverzekering 24/24?

Dankzij deze verzekering kunt u 24 op 24, 365 op 365 dagen per jaar rekenen op bijstand onderweg met uw wagen. Bijna alles wat ook maar kan gebeuren met uw voertuig, uzelf of uw passagiers is gedekt. Kortom, u kunt steeds met een gerust gemoed de baan op.

Wie wordt verzekerd?

De personen die thuis bij u gedomicileerd zijn kunnen genieten van de bijstand aan personen, evenals de personen die zich in het verzekerde voertuig vinden bij pech of ongeval. Afhankelijk van de algemene voorwaarden of mits vermelding in de bijzondere voorwaarden van uw verzekeringspolis kunnen andere personen verzekerd worden. Dit kan het geval zijn indien u als vereniging of onderneming een combinatiepolis wenst af te sluiten. 

Wat wordt er gedekt?

Een Bijstandsverzekering komt tussen voor de medische en hospitalisatiekosten die u maakt ten gevolge van uw verblijf in het buitenland. Ook alle praktische problemen die kunnen voortvloeien uit ziekte of ongeval worden u uit handen genomen: repatriëring, heen- en terugreis van een familielid, begeleide terugkeer van de kinderen, eventuele extra hotelkosten, verlenen van rechtskundige of technische bijstand na een ongeval en ga zo maar door. Let op: de maximale tussenkomsten verschillen erg van verzekeraar tot verzekeraar. Voor u vertrekt kunt u best met ons contact opnemen teneinde u de beste dekking te geven.

U kiest de formule op uw maat

Afhankelijk van uw behoeften kunnen wij u verschillende formules aanbieden. Afhankelijk van uw verplaatsingen kunnen wij u 2 types basisdekkingen voorstellen: 

1) Bijstand Voertuigen Buitenland

Geldig in heel België, pechverhelping vanaf u thuis, dus ook indien u wagen voor uw deur staat geparkeerd met een lege batterij. Een vervangwagen wordt u aangeboden indien het voertuig niet onmiddellijk kan hersteld worden.Terugreis van bestuurder en inzittenden.

2) Bijstand Binnen- en Buitenland

U geniet de service van de Bijstand Binnenland, aangevuld met: een wereldwijde dekking is voorzien voor de gedekte personen ten gevolge van ziekte, ongeval of overlijden. Het verzekerde voertuig wordt verzekerd in de gedekte landen vermeld op uw verzekeringsbewijs (niet doorstreepte landen). 

Dit zijn enkele voorbeelden van gedekte schadeposten. Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar bieden wij u steeds de beste prijs/kwaliteitsverhouding.
 

Vraag nu om een offerte. U krijgt alle details van de gedekte waarborgen.  Neem nu contact op met ons.